پشتیبانی حوزه فناوری سازمانها و شرکتها

 1. پشتیبانی و نگهداری سخت افزار شبکه به شکل مداوم و سروس ماهانه.
 2. رفع ایرادات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های اداری در صورت بروز مشکل.
 3. جمع آوری و بروز رسانی مستندات سخت افزاری شبکه شامل نقشه های طراحی، آمار سخت افزار، مسیر عبور کابل ها و … .
 4. ایجاد بانک اطلاعات از کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در شبکه و مستند سازی آنها.
 5. ارزیابی نیازهای سخت افزاری کاربران در حیطه IT.
 6. راهنمایی نکات امنیت سخت افزاری به کاربران واحد نظارت بر رعایت و اجرای آنها.
 7. نصب سیستم عامل و نرم افزار های کاربردی مورد نیاز با هماهنگی مسئول کانون و کلا.
 8. پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سخت افزاری شبکه.
 9. پشتیبانی سیستم های اتوماسیون اداری کانون و کلای دادگستری استان گیلان، سیستم های حضور و غیاب، سیستم مالی و سیستم پرونده دیجیتال (پایگاه داده) و کلا.
 10. گردگیری کلیه کیس های موجود در شبکه.
 11. ارتقاء سخت افزاری کامپیوتری شبکه در صورت نیاز.
 12. پشتیبانی و نگهداری شبکه اینترانت، اینترنت و اینترنت Wireless.

طراحی و توسعه سامانه های الکترونیکی

 1. راه اندازی سامانه مرکزی
 2. ارزیابی نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری مدیران ارشناسان
 3. مهندسی ساختار ی مستندات و طراحی آن
 4. هندسی ساختار سامانه و طراحی آن
 5. نصب و راه اندازی پایگاه داده و هسته اصلی سامانه
 6. به روز رسانی جداول پایگاه داده و سامانه بر اساس نیاز آن در طول طراحی
 7. آموزش نحوه کاربری سامانه به مدیران و کارشناسان
 8. پشتیبانی سامانه

پیاده سازی و اجرای طرحهای پژوهشی

 1. پشتیبانی سامانه
 2. آموزش اولیه به واحد های پژوهشی دانشگاه به صورت کارگاه
 3. برطرف نمودن خطاهای احتمالی نرم افزار
 4. ارائه اصلاحیه ها و به روز رسانی تحت سیاست های وزارت علوم
 5. ارائه ماژول های سفارشی و امکاناتید در نرم افزار (به صورت توافقی)
شماره تماس : 42933-013