اتوماسیون خدمات مراکز تصویر برداری پزشکی

امکان ثبت اطلاعات بیماران و تشکیل پرونده
با یکبار ثبت اطلاعات بیمار در صورت تمایل می‌توانید با وارد کردن شماره پرونده و یا نام و نام خانوادگی بیمارکلیه اطلاعات شخص را مشاهده نمایید و نیازی به وارد کردن مجدد اطلاعات فرد مثل شماره دفترچه بیمه نوع بیمه و… ندارد.
قابلیت در نظر گرفتن بیمه‌های مختلف حتی بیمه‌های تکمیلی و عضویت‌ها و در صورت تمایل اضافه کردن بیمه‌های جدید
سرعت پذیرش بالا با قابلیت تنظیم پیش فرض‌ها جهت افزایش سرعت پذیرش
امکان ارائه قبض به بیمار
دارای بخش جواب‌دهی
دارای پروفایل‌های آماده جواب‌دهی با قابلیت ویرایش و اضافه و حذف نموده پروفایل‌های جدید
امکان پرینت جواب بر روی سرنسخه مرکز درمانی و یا با مشخصات مرکز درمانی شما
دارای قسمت وقت‌دهی برای بیماران
ذخیره اطلاعات و سوابق بیماران
امکان ارائه گواهی مبلغ برای سازمان‌های بیمه
جستجوی قوی برای پرونده‌ها
امکان ثبت اتوماتیک پزشکان نیز فراخوانی اطلاعات با وارد کردن شماره نظام پزشک با امکان اضافه نمودن پزشکان و کارشناسان جدید
امکان تعیین تخصص‌های مجاز به تجویز هر سرویس به تفکیک بیمه یا بصورت کلی
قابلیت فیلتر شدن سرویس‌ها متناسب با هر بخش

امکانات چاپ و گزارش‌گیری شامل:

امکان چاپ قبض صندوق برای بیمار
قابلیت مشاهده بیماران امروز و مشاهده صورت حساب و وضعیت مالی بیمار

امکان دیسکت گیری و گزارش‌گیری برای سازمان‌های بیمه با فرمت استاندارد سازمان‌های بیمه‌گر(تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و..
گزارشات متنوع مدیریتی و بیمه‌ای

معرفی شیفت‌های کاربری سیستم
معرفی پزشکان و کارشناسان شاغل در مرکز

معرفی بخش‌های مختلف مرکز با قابلیت حذف و اضافه
معرفی عضویت‌های مختلف
معرفی انواع بیمه‌های طرف قرارداد با قابلیت اضافه نمودن بیمه‌های جدید
معرفی انواع بیمه‌های تکمیلی طرف قرارداد با قابلیت اضافه نمودن بیمه‌های جدید
معرفی سرویس‌ها و تعیین مشخص نمودن تعرفه به ازای هر بیمه با امکان افزایش تعرفه برای هر بخش

امکان تعریف تعرفه سرویس‌های مختلف مرکز درمانی
قابلیت اتصال به دستگاه‌های مختلف
قابلیت تعریف کلمه عبور خاص برای ورود به برنامه
قابلیت لینک به نرم افزار sms برای ارسال اطلاعات برای بیماران(وقت بیمار و یا یادآوری جواب و پیام‌های تبلیغاتی و…)
امکان نصب در WindowsهایXP،Vista،Seven و….
امکان استفاده به صورت شبکه
امکان نصب آسان و داشتن دفترچه راهنما

امکانات حسابداری
تعریف سرفصل حساب های مالی
تعریف سهم پزشکان، بیمه و پورسانت ها و محاسبه سهم ها و ثبت اسناد مالی بصورت خودکار در حسابداری
ثبت سند ها و فاکتور های مالی کلینیک
ارائه رسید جهت بیمه تکمیلی
گزارشات حسابداری مورد نیاز

امکانات پرونده پزشکی بیماران
ثبت اطلاعات بیمار جهت تشکیل پرونده
پذیرش و نوبت دهی بیماران و صدور قبض صندوق
لیست پذیرش جهت ورود بیمار به اتاق پزشک
فرآیند انجام پاراکلینیک
ثبت و گزارشگیری از پرونده های بایگانی
ثبت شرح بیمار با استفاده از تایپ صوتی و قلم نوری

دندانپزشکی
ثبت خدمات مربوط به دندانپزشکی به همراه تعرفه
پرونده پزشکی بصورت گرافیکی جهت سهولت ثبت خدمات انجام شده
امکان پرداخت بصورت اقساطی
ثبت چک ها

آزمایشگاه
تعریف خدمات و پانل ها و تعرفه ها
پذیرش و ثبت جواب آزمایش ها
مکانیزه سازی فرآیند ثبت جواب توسط کاربران و مسئول فنی
امکانات مدیریت
تعریف الگوهای مختلف جواب
تعریف فرآیند انجام کار

اسناد پزشکی
ضمیمه فایل های مختلف به پرونده بیمار
دسته بندی فایل های ضمیمه شده
یادداشت گذاری عکس های ضمیمه شده

رادیولوژی و سنوگرافی
امکان تعریف خدمات رادیولوژی و سنوگرافی به همراه تعرفه آنها
ثبت نتایج آنها در نرم افزار و ارائه report از طریق نرم افزار
تعریف الگوهای مختلف متناسب با report
ارائه گزارش از خدمات انجام شده به تفکیک خدمت و پزشک

گزارشات
گزارش صندوق مالی
آمار مراجعات
گزارش مالی به تفکیک POS و نقدی

ثبت و مدیریت کاربران
مدیریت سطوح دسترسی کاربران
تعریف پزشکان و ساعات حضور آنها
تعریف خدمات ارائه شده در کلینیک
تعریف تعطیلات و زمانهای عدم حضور پزشک
تعریف انواع تشخیص ها، دارو ها

انبار
مدیریت انبار
مدیریت کالا
ورود کالا
خروج کالا
گزارش
آمار موجودی

امکانات جانبی
قابلیت ارسال پیام بین کاربران
قابلیت ارسال SMS به بیماران جهت اطلاع رسانی نوبت
قلم نوری
قابلیت ادیت روی عکس

نوب دهی آنلاین
ارتباط با وب سایت ها جهت نوبت دهی آنلاین
طراحی وب سایت مطب و کلینیک

امکانات عمومی نرم افزار فیزیوتراپی

1ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم

2ـ معرفی رادیولوژیستها و تکنسین ها

3ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه
4ـ معرفی عضویت های مختلف
5ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
6ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
7ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (
ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
ـ و … )

8ـ معرفی سرویسها (خدمات فیزیوتراپی) و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
9ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
10ـ تقویم تعطیلات
11ـ تشکیل پرونده
12ـ جستجوی قوی برای پرونده ها
13ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

14ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
15ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
16ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (
ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
ـ … )
17ـ جستجوی پذیرش بیماران
18ـ گزارشات متنوع کاربری
19ـ گزارشات متنوع بیمه ای
20ـ گزارشات متنوع مدیریتی

21ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
22ـ پشتیبانی 6 ماهه رایگان
23ـ خدمات 10 ساله
آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار فیزیوتراپی دادکین

1ـ امکان تعیین کارانه فیزیوتراپیست ها و پزشکان
2ـ صندوق مجزا (نرم افزار به دارای صندوق یکپارچه است ولی برای مراکزی که پذیرش و صندوق از هم جدا هستند این امکان را درنظر گرفتیم که بتوانند صندوق مجزا داشته باشند)
3ـ وقت دهی

وقت دهی نرم افزار رادیولوژی و تصویربرداری
4ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
5ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
6ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
7ـ امکان ارتباط با نرم افزار فراخوان
8ـ امکان ارسال SMS
9ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران
10ـ تبدیل از حالت Single به Network

نرم افزار تخصصی مرکز تصویربرداری پزشکی مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.
TITLE
DDRساده سونوگرافی ساده
DDRرنگی سونوگرافی رنگی
سنجش تراکم استخوان MRI
دندان CT
فلورسکوپی سی تی اسکن
ماموگرافی بیوپسی