سیستم اطلاعت مدیریت به معنی مدیریت بر پایه اطلاعات می باشد. بنابراین به کاربردن سیستم هاي اطلاعات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروري است. مدیران امروز با انبوهی از اطلاعات روبرو هستند. اطلاعاتی که به عنوان داده هاي سیستم بایستی پردازش شده و برای دیگر سیستم­های مدیریتی قابل فهم شوند. این سیستم­ها در ساختار سیستم­های کنترلی قرار می­گیرند.

در روش سنتی، مدیریت بر اساس ادراک و موروثی انجام می­شد و جامعه سنتی گذشته نتایج این روش مدیریت را می­پذیرفت. اما امروزه با گسترش داده­ها و نیاز روزافزون به افزایش سرعت در روند تصمیم­گیری، سیستم­های کنترل سنتی پاسخگو نمی­باشند.

هدف سیستم­های کنترلی و مدیریتی هوشمند افزایش روند ارائه و اداره اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی است که خروجی آن حائز اهمیت است. زیرا بازخورد تحلیل اطلاعات در مدیریت و تصمیم­گیری دارای ارزش بسیاری است. ارائه گزارشات مفید و استفاده از سیستم­های خبره جهت مدیریت سازمان و تصمیم­گیری­های مهم بسیار ضروری است.

وظیفه اصلی مطالعات هواشناسی، تأمین اهداف ملی و بین­المللی، حفاظت از جان و مال مردم در مقابل مخاطرات مرتبط با آب، هوا و اقلیم می­باشد. لذا مدیریت ملی آب کشور با هدف تحقق مدیریت یکپارچه منابع آب، باید هماهنگی­های لازم و متقابل میان بخش­های اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی را برقرار نماید.

لذا ترکیب اطلاعات استخراج شده با فناوری­های به روز و هوش مصنوعی سبب ایجاد سیستم قدرتمند کنترل، نظارت و تصمیم­گیری می­گردد. در این راستا شرکت مهرآوید پردیس اقدام به تولید و توسعه سیستم مانیتورینگ آنلاین ایستگاه­های هواشناسی و هیدرومتری جهت مدیریت بهینه منابع آب نموده­است.