تحقیق و توسعه

مانیتورینگ خودکار وسایل نقلیه زمینی در فرودگاه

به دلیل پیشرفت روزافزون فناوری، تعداد شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از راه‌حل‌های دیجیتال برای کنترل و مدیریت دارایی‌های خود استفاده می‌نمایند، رو به افزایش است. فرودگاه‌ها نیز به عنوان یکی زیرساخت‌های حیاتی و مهم در هر کشوری همواره برای بهبود خدمات، ردیابی تجهیزات و پرسنل و افزایش کارایی عملیات تعمیر و نگهداری به دنبال‌ فناوری‌های مدرن و پیشرفته در بخش‌های مختلف بوده‌اند.

“فرودگاه هوشمند” یک راه حل پیچیده، یکپارچه و نوآورانه است که شامل محصولات نرم‌افزاری، ناوبری و تجهیزات ارتباطی حرفه‌ای مدرن می‌شود. در صورت ادغام این راه حل دیجیتال با سیستم‌های مختلف مدیریت اطلاعات فرودگاه می‌توان خدمات کنترل حمل و نقل هوایی و زمینی را به صورت خودکار انجام داد و بر حرکت هواپیما، خدمات فرودگاهی و تجهیزات تخصصی در زمان واقعی نظارت داشت.

ground-monitoring

با استفاده از یک سیستم مانیتورینگ خودکار می‌توان بر وسایل نقلیه زمینی و حرکات هواپیما نظارت نمود، هواپیماهای مختلف را طبقه بندی کرد، عملیات زمینی را مدیریت و کنترل نمود و از برخورد تجهیزات روی اپرون جلوگیری کرد. چنین سیستمی همچنین از قابلیت ذخیره سوابق مربوط به عملیات، محدودیت سرعت و تعداد تجهیزات در بخش زمینی و هوایی برخوردار است و می‌تواند گزارش‌های دقیقی بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در اختیار اپراتورها و مدیران مربوطه قرار دهد.

یکی از مهمترین بخش‌های این سیستم، نظارت و کنترل اپرون در زمان واقعی است که به فرآیندهای زیر رسیدگی می‌نماید:

Real-time Monitoring of Ground Vehicles at Airports

An increasing number airports are making use of digital solutions for the purpose of monitoring and managing assets, which can be implemented to track equipment, personnel, and improve the efficiency of ground maintenance operations for aircraft.Digital or Smart Airport is a state of the art complex integrated with modern progressive solutions including software products and revolutionary professional navigation and communication systems. Once this solution is integrated in airports systems like information management system, it is possible to automate the work of all ground and air transport control services, providing dispatch control, monitoring and control of the movement of aircraft and serving specialized equipment in real time.

An automatic ground operation monitoring system is able to monitor and control ground vehicles and aircraft movements, classify aircrafts, manage operations and prevent dangerous convergence of equipment on the apron. Furthermore, this system has the ability to store the records of movements, speed limit and the number of service equipment on the platform and form specific reports based on through analysis of the operations.

One of the most important parts of this system is real-time monitoring and control, which includes the following features:

a) Monitoring and controlling of the movement of aircrafts and special equipment on the apron via a digital map;

b) Visual classification of aircraft;

c) Managing aircraft maintenance tasks;

d) Providing detailed information, operational data and displaying flight status;

e) Monitoring Maintenance operations;

f) Displaying the position of the aircraft;

g) Controlling the apron and aircrafts’ departure and arrival;

h) Checking compliance with traffic safety requirements.